Η κατανόηση της ογκογένεσης οδηγεί σε στοχευμένη αντιμετώπιση του καρκίνου.

Περισσότερα

Ετερογενής ομάδα νεοπλασιών που προέρχονται από τον πολλαπλασιασμό των κυττάρων του αιμοποιητικού συστήματος ή των πρόδρομων κυττάρων τους.

Περισσοτερα

Συστηματικές, χρόνιες, φλεγμονώδεις αυτοάνοσες παθήσεις.

Περισσότερα