Τις συνταγές και τις θεραπείες θα τις αποφασίζω με μόνο κριτήριο το καλό του αρρώστου, όσο καλύτερα μου επιτρέπουν οι γνώσεις και οι δυνάμεις μου, θ' αποφεύγω το κακό και την αδικία.

 

από τον όρκο του Ιπποκράτη

Η αναφορά μίας οποιασδήποτε Ανεπιθύμητης Ενέργειας που παρουσιάστηκε με κάποιο φάρμακο της εταιρίας μας, θα βοηθήσει να παρακολουθήσουμε ακόμα πιο αποτελεσματικά την εικόνα ασφάλειας του φαρμάκου αυτού, έτσι ώστε οι ίδιες Ανεπιθύμητες Ενέργειες να αντιμετωπιστούν καλύτερα ή και να προληφθούν στο μέλλον.

Ξεκινήστε εδώ

Στελεχωμένη από εξειδικευμένο προσωπικό, η ανεξάρτητη υπηρεσία Ιατρικής Πληροφόρησης εντός του Ιατρικού Τμήματος της Roche Hellas, προσφέρεται με τρόπο που εξασφαλίζει την παροχή επιστημονικά ακριβών, αντικειμενικών απαντήσεων στα ερωτήματα των προϊόντων με επαγγελματικό, ηθικό και έγκαιρο τρόπο.

Ξεκινήστε εδώ