Αποκτήστε πρόσβαση στο πλήρες κείμενο πάνω από 2.500 επιστημονικών ηλεκτρονικών βιοιατρικών περιοδικών από τη βάση δεδομένων MEDLINE Complete, μία από τις γνωστότερες βάσεις για την αναζήτηση βιβλιογραφίας σε θέματα βιοϊατρικής έρευνας. Μια υπηρεσία της EBSCO Health.Ξεκινήστε εδώ

Στελεχωμένη από εξειδικευμένο προσωπικό, η ανεξάρτητηυπηρεσία Ιατρικής Πληροφόρησης εντός του Ιατρικού Τμήματος της Roche Hellas, προσφέρεται με τρόπο που εξασφαλίζει την παροχή επιστημονικά ακριβών, αντικειμενικών απαντήσεων στα ερωτήματα των προϊόντων με επαγγελματικό, ηθικό και έγκαιρο τρόπο.

Ξεκινήστε εδώ