ΠΡΟΪΟΝΤΑ
ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΑΣ
Εστιάζουμε σε ακάλυπτες ιατρικές ανάγκες. Ανακαλύπτουμε, αναπτύσσουμε και παρέχουμε καινοτόμα φάρμακα που προσφέρουν πραγματικά οφέλη.
Ογκολογία
Αιματολογία
Νευρολογία
Ανοσολογία και Λοιμώδη νοσήματα
Πνευμονολογία
Σπάνιες Παθήσεις