ΠΡΟΪΟΝΤΑ
ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΑΣ
Εστιάζουμε σε ακάλυπτες ιατρικές ανάγκες. Ανακαλύπτουμε, αναπτύσσουμε και παρέχουμε καινοτόμα φάρμακα που προσφέρουν πραγματικά οφέλη.
Ογκολογία
Αιματολογία
Νευρολογία
Ανοσολογία και Λοιμώδη νοσήματα
Πνευμονολογία
Σπάνιες Παθήσεις
Alecensa
Alecensa
 
ΣΥΝΤΟΜΑ ΚΟΝΤΑ ΣΑΣ
ΠΧΠ
 
Avastin
avastin
 
ΣΥΝΤΟΜΑ ΚΟΝΤΑ ΣΑΣ
ΠΧΠ
 
Cotellic & Zelboraf
cotellic zelboraf
 
ΣΥΝΤΟΜΑ ΚΟΝΤΑ ΣΑΣ
ΠΧΠ
 
Enspryng
enspryng
 
ΣΥΝΤΟΜΑ ΚΟΝΤΑ ΣΑΣ
ΠΧΠ
 
Erivedge
erivedge
 
ΣΥΝΤΟΜΑ ΚΟΝΤΑ ΣΑΣ
ΠΧΠ
 
Esbriet
esbriet
 
ΣΥΝΤΟΜΑ ΚΟΝΤΑ ΣΑΣ
ΠΧΠ
 
Hemlibra
hemlibra
 
 
ΣΥΝΤΟΜΑ ΚΟΝΤΑ ΣΑΣ
ΠΧΠ
 
Herceptin
herceptin
 
 
ΣΥΝΤΟΜΑ ΚΟΝΤΑ ΣΑΣ
ΠΧΠ
 
Kadcyla
 
ΣΥΝΤΟΜΑ ΚΟΝΤΑ ΣΑΣ
ΠΧΠ
 
Lunsumio
 
ΣΥΝΤΟΜΑ ΚΟΝΤΑ ΣΑΣ
ΠΧΠ
 
Mabthera
mabthera
 
ΣΥΝΤΟΜΑ ΚΟΝΤΑ ΣΑΣ
ΠΧΠ
 
Ocrevus
ocrevus
 
ΣΥΝΤΟΜΑ ΚΟΝΤΑ ΣΑΣ
ΠΧΠ
 
Perjeta
perjeta
 
ΣΥΝΤΟΜΑ ΚΟΝΤΑ ΣΑΣ
ΠΧΠ
 
Roactemra
roactemra
 
ΣΥΝΤΟΜΑ ΚΟΝΤΑ ΣΑΣ
ΠΧΠ
 
Tarceva
tarceva
 
ΣΥΝΤΟΜΑ ΚΟΝΤΑ ΣΑΣ
ΠΧΠ