ΠΡΟΪΟΝΤΑ
ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΑΣ
Εστιάζουμε σε ακάλυπτες ιατρικές ανάγκες. Ανακαλύπτουμε, αναπτύσσουμε και παρέχουμε καινοτόμα φάρμακα που προσφέρουν πραγματικά οφέλη.
Ογκολογία
Αιματολογία
Νευρολογία
Ανοσολογία και Λοιμώδη νοσήματα
Πνευμονολογία
Σπάνιες Παθήσεις
Enspryng
 
ΣΥΝΤΟΜΑ ΚΟΝΤΑ ΣΑΣ
ΠΧΠ
 
Esbriet
 
ΣΥΝΤΟΜΑ ΚΟΝΤΑ ΣΑΣ
ΠΧΠ
 
Evrysdi
 
ΣΥΝΤΟΜΑ ΚΟΝΤΑ ΣΑΣ
ΠΧΠ
 
Hemlibra
 
ΣΥΝΤΟΜΑ ΚΟΝΤΑ ΣΑΣ
ΠΧΠ
 
Herceptin
 
ΣΥΝΤΟΜΑ ΚΟΝΤΑ ΣΑΣ
ΠΧΠ
 
Roactemra
 
ΣΥΝΤΟΜΑ ΚΟΝΤΑ ΣΑΣ
ΠΧΠ